Dr n. med. Grzegorz Karkowski

Specjalista kardiolog

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe: Ukończyłem Uniwersytet medyczny w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Po uzyskaniu najlepszego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Państwowego w woj. małopolskim rozpocząłem prace w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II. W styczniu 2016 roku obroniłem prace doktorską z zakresu elektrofizjologii klinicznej.

 

Zainteresowania zawodowe: Obszarem moich zainteresowań ( a z czasem pasji) od początku pracy zawodowej w dziedzinie kardiologii jest elektrofizjologia kliniczna (nauka o zburzeniach rytmu serca). Wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów ablacji arytmii zdobywałem zarówno w tutejszym ośrodku jak i w najlepszych ośrodkach elektrofizjologii w Polsce i w Europie. Miałem okazje odbywać szkolenia w Instytucie Kardiologii w Aninie( Prof. Łukasz Szumowski), w Asklepios Klinik St. Georg w Hamburg (Prof. Dr. med. Karl-Heinz Kuck), w Semmelweis University – Budapeszt ( Prof. Laszlo Geller), Leiden ( Prof. Katja Zeppenfeld). Również brałem udział w licznych warsztatach z zakresu ablacji w tym głownie tych organizowanych przez Profesora Josef Kautznera w Pradze. Ponadto współpracuję z dr. Edwardem Koźlukiem, szefem pracowni elektrofizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym nadal utrzymuje kontakt w zakresie skomplikowanych przypadków. Posiadam certyfikat Indywidualnego operatora elektrofizjologii wydany przez Sekcje Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Miejsce innego zatrudnienia: Zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca wykonuję w Krakowskim Szpitalu Jana Pawła w pracowni Elektrokardiologii oraz nowo otwartej w 2019 roku pracowni w Klinice Kardiologii Inwazyjnej. Ponadto w ramach NFZ wykonuję ablację w Szpitalu w Miechowie oraz w Rzeszowie. Staram się stale rozwijać i szkolić na polu elektrokardiologii czego przykładem może być wprowadzenie w pracowni KSS im. JP zabiegów ablacji bez użycia skopi RTG lub obecne wdrażanie ablacji zwojów przywspółczulnych w leczeniu omdleń odruchowych ( kardiodepresyjnych).

 

Kontakt: grzegorz.karkowski@cmzdrowa.pl