• konsultacje  i  leczenie  schorzeń  naczyń:  tętniaki  aorty  i  naczyń  obwodowych,  miażdżyca  zarostowa  w  tym  zwężenia  tętnic  dogłowowych  (szyjnych, kręgowych), zwężenia tętnic kończyn dolnych oraz trzewnych,
  • konsultacje i leczenie niewydolności żylnej oraz limfatycznej, żylaków kończyn dolnych oraz mniej zaawansowanych postaci (tzw. „pajączki”)
  • skleroterapia
  • diagnostyka ultrasonograficzna (USG Doppler) naczyń żylnych i tętniczych
  • kwalifikacja do leczenia zabiegowego przypadków wymagających terapii endowaskularnej lub chirurgicznej