Dr hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamkakardiolog Tomasz Miszalski-Jamka

Specjalista kardiolog
Specjalista chorób wewnętrznych

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe: Tytuł lekarza medycyny – 2000 rok, CM UJ Kraków. Tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. F. Wilhelma w Bonn (2004). Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016).

 

 

Zainteresowania zawodowe: echokardiografia przezklatkowa/echokardiografia obciążeniowa/tomografia komputerowa serca/rezonans magnetyczny serca. ocena i redukcja ryzyka związanego z chorobami serca i naczyń, ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u osób intensywnie uprawiających sport, nieinwazyjna ocena tętnic wieńcowych (nieinwazyjna koronarografia/ocena
stenów/pomostów aortalno-wieńcowych), zaawansowana wieloprofilowa diagnostyka/ocena niewydolności serca/uszkodzenia serca w tym uszkodzenia po zawale mięśnia sercowego, zaawansowana diagnostyka/ocena kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zaawansowana diagnostyka/ocena wad wrodzonych serca, zawansowana diagnostyka/ocena powikłań kardiologicznych w przebiegu COVID, chorób płuc, chorób reumatologicznych i autoimmunologicznych oraz chorób naciekowych i metabolicznych, zaawansowana diagnostyka przyczyn zaburzeń rytmu, w tym ocena przed planowanym leczeniem inwazyjnym, ocena przed zabiegami sercowo-naczyniowymi i operacjami kardiochirurgicznymi

Miejsce innego zatrudnienia: Zakład Diagnostyki Obrazowej Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Zakładu Radiologii Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.