Dr n. med. Rafał Badacz

Specjalista kardiolog

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe:

Staże szkoleniowe we Włoszech (Rzym) oraz w USA (Rochester, NY)

2020 – Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie kardiologii

2019 – Doktorat z zakresu kardiologii i chorób naczyń dotyczący miażdżycy tętnic szyjnych wewnętrznych – CM UJ.

2013 – Uzyskanie tytułu lekarza medycyny – Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ.

Zainteresowania zawodowe: kardiologia zachowawcza i interwencyjna, elektrofizjologia, diagnostyka obrazowa chorób serca i naczyń obwodowych (szyjnych, kręgowych, podobojczykowych, kończyn dolnych).

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

Miejsce innego zatrudnienia: Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Kontakt: rafal.badacz@cmzdrowa.pl