Dr n. med. Roman Przybylski 

Specjalista kardiochirurg

 

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe: Szkolił się w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu oraz w:  Deborah Heart and Lung Center, New Jersey, USA,  Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center,  Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht, Holandia. 1994-1996 konsultant kardiochirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Tytuł doktora nauk medycznych nadany 28.11.2002 (praca wyróżniona). Wieloletni zastępca prof. M. Zembali (Śląskie Centrnm Chorób Serca w Zabrzu) odpowiedzialny za program przeszczepów serca u dzieci i dorosłych.

Autor i współautor 194 prac oraz 35 rozdziałów w podręcznikach.

Członkostwo:  Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii 2012-2016. Członek Honorowy Ukraińskiego Towarzystwa Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej.

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za wdrożenie pierwszego w Polsce funkcjonującego programu transplantacji pojedynczego płuca, obu płuc u chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc.

Specjalizuje się w leczeniu wad zastawkowych (plastyki), chirurgii aorty, chirurgii wieńcowej, przewlekłej zatorowości płucnej, leczeniu wad wrodzonych serca u dorosłych.

Miejsce innego zatrudnienia: Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Kontakt: recepcja@cmzdrowa.pl