Dr n. med. Robert Sobczyński

Specjalista kardiochirurg

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe: tytuł lekarza medycyny, Akademia Medyczna w Łodzi.
Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej (1998) oraz kardiochirurgii (2006). Stopień naukowy doktora nauk medycznych (CM UJ 2001) z zakresu kardiochirurgii. Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w zakresie zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI, 2016) oraz w zakresie zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA, 2016).

Staże kliniczne w ośrodkach zagranicznych:

  • Manitoba Cardiac Sciences Program, Department of Cardiac Surgery, The University of Manitoba, Kanada, staż kliniczny, 1998
  • Deutsches Herzzentrum Berlin, Niemcy, staż kliniczny, 2004
  • Miniinvasive Cardiosurgery Training & Education, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, Niemcy, staż kliniczny 2013

Ważniejsze kursy i szkolenia dotyczące operacji miniinwazyjnych:

  • Symposium on Aortic Valve Reconstructive Surgery. Leaflet and root: an integrated functional surgical approach, Bruksela, Belgia, 2010  
  • The University of Washington School of Medicine, Rocky Mountian Valve Symposium, St. Patrick Hospital, USA, 2010
  • Edwards Transcatheter Heart Valve Program Edwards SAPIEN XT™ THV Training Program, Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Szwajcaria, 2012
  • JenaValve transapical  TAVI System Training & Education, Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart JenaValve Centre of Excellence Stuttgart, Niemcy, 2013
  • Boston Scientific Lotus™ Valve System Training Face to Face Session “Phase 2” Institute for Advancing Science Paryż, Francja, 2015
  • Minimally Invasive Techniques in Adult Cardiac Surgery, Berlin, Niemcy, 2016
  • Symetis Acurate Training TF and TA TAVI, Regensburg, Niemcy, 2017

 

Zainteresowania zawodowe:  obejmują pełny zakres operacji kardiochirurgicznych, między innymi tętniaki aorty, operacje pomostowania aortalno-wieńcowego (by-passy), operacje naprawy i wymiany zastawek serca, wady wrodzone u dorosłych. Szczególne zainteresowania kliniczne obejmują przezcewnikowe implantacje zastawki aortalnej (TAVI) oraz inne zabiegi hybrydowe, operacje małoinwazyjne i torakoskopowe, chirurgię nagłych stanów kardiologicznych.

 

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

 

Miejsce innego zatrudnienia: Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

 

Kontakt: robert.sobczynski@cmzdrowa.pl