Konsultacje oraz opieka z zakresu kardiologii ogólnej obejmujące najczęstsze schorzenia jak:

  • choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, wrodzone i nabyte wady serca
  • zaburzenia rytmu oraz niewydolność krążenia
  • konsultacje z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz angiologii zabiegowej
  • konsultacje kardiologiczne kobiet w ciąży
  • kwalifikacja do diagnostyki oraz leczenia interwencyjnego schorzeń serca i naczyń
  • echokardiografia spoczynkowa (aparat GE Vivid S6)
  • echokardiografia obciążeniowa (stress ECHO)
  • EKG spoczynkowe
  • monitorowanie holterowskie EKG (Holter EKG)
  • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)