• EKG spoczynkowy
 • monitorowanie całodobowe EKG met. Holtera (Holter EKG)
 • monitorowanie całodobowe ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)
 • echokardiografia (ECHO serca)
 • echokardiografia obciążeniowa (stress ECHO)
 • ultrasonografia (USG Doppler) naczyń tętniczych i żylnych
 • pomiar wskaźnika kostka-ramię (ABI)
 • skleroterapia
 • elektronystagmografia (ENG, VNG)
 • próby położeniowe (videogogle Frenzla)
 • manewry (uwalniające, repozycyjne) w położeniowych zawrotach głowy (BPPV)
 • leczenie injekcjami transtympalnymi w chorobie Meniere’a