Dr n. med. Wojciech Zajdel

Specjalista kardiolog, specjalista angiolog
Specjalista chorób wewnętrznych

 

DODATKOWE INFORMACJE


Doświadczenie zawodowe: Tytuł lekarza medycyny – 1993 rok, CM UJ Kraków
Specjalizacja w chorobach wewnętrznych (I stopień, 1997 rok oraz II stopień, 2000 rok). Specjalizacja w kardiologii (2004) i angiologii (2015). Stopień naukowy doktora nauk medycznych (CM UJ 2013) dotyczący inwazyjnego leczenia zawału serca. Staż szkoleniowy w DHZ Berlin z zakresu kardiologii interwencyjnej i intensywnej terapii kardiologicznej (2002) oraz przezskórnej annuloplastyki mitralnej (2009). Ponad 5500 zabiegów terapeutycznych wieńcowych i pozawieńcowych. Certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

 

Zainteresowania zawodowe: kardiologia interwencyjna (pełny zakres badań diagnostycznych oraz terapeutycznych), aterektomia rotacyjna, zabiegi przezskórne wysokiego ryzyka, angioplastyka naczyń obwodowych.

 

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, EuRota Club ESC, Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Miejsce innego zatrudnienia: Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Kontakt: wojciech.zajdel@cmzdrowa.pl